Marta Czerwińska - Nawrocki Clinic

Marta Czerwińska

Lekarz dentysta, specjalista stomatologii dziecięcej

Specjalista stomatologii dziecięcej. Absolwentka Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Początek kariery zawodowej związała z pracą naukowo-dydaktyczną w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed. Owocem wieloletniej pracy akademickiej było zdobycie tytułu specjalisty stomatologii dziecięcej oraz ogromnego doświadczenia w leczeniu młodych Pacjentów na każdym etapie ich rozwoju. 

Wyróżnia ją holistyczne podejście do kontroli prawidłowego rozwoju dziecka oraz koordynowanie leczenia zaburzeń w oparciu o ścisłą współpracę ze specjalistami z dziedziny fizjoterapii i neurologopedii. Od początku pracy zawodowej stawia na nieustający rozwój również w innych dziedzinach stomatologii, regularnie uczestnicząc w szkoleniach w zakresie endodoncji, stomatologii estetycznej a aktualnie głównie protetyki funkcjonalnej, zaburzeń stawów skroniowo – żuchwowych, protokołów analogowego i cyfrowego workflow w interdyscyplinarnym zespole oraz wczesnej ortodoncji. 

Do największych osiągnięć zalicza ukończony w 2021 roku 3 letni program Wiedeńskiej Szkoły Gnatologii wg koncepcji prof. Rudolfa Slavicka VieSID, który umożliwia interdyscyplinarne planowanie i leczenie Pacjentów z zaawansowanymi zaburzeniami zgryzowymi oraz schorzeniami w obrębie stawów skroniowo – żuchwowych przy zastosowaniu nowoczesnych zaawansowanych urządzeń jakimi są artykulator oraz kondylograf. Zdobyta dotychczas wiedza i doświadczenie pozwalają jej na prowadzenie pacjentów w każdym wieku i z różnym stopniem zaawansowania problemów stomatologicznych. W pracy z pacjentem cechuje ją empatia, delikatność oraz precyzja.

W Nawrocki Clinic dr Marta Czerwińska zajmuje się: