Cyfrowe planowanie zabiegu implantologicznego

„Jeśli spotykasz kogoś bez uśmiechu, daj mu jeden ze swoich.”

Jacek Pałkiewicz, Eksploracja

Jesteśmy twórcami wielu nowych uśmiechów naszych Pacjentów i cieszymy się, że wychodząc z naszej Kliniki mogą oni obdarowywać swoim pięknym uśmiechem innych ludzi.

simplant

Nawigacja komputerowa

Współczesna, nowoczesna stomatologia daje niesamowite możliwości. Pozwala zaplanować nowy uśmiech tak, aby uniknąć porażki i rozczarowania. Na przyszły wygląd swojego uzębienia ma wpływ oczywiście Pacjent, może on zobaczyć swoją twarz z nowym uśmiechem jeszcze przed zabiegiem. Jesteśmy w stanie zwizualizować Pacjentowi efekt leczenia jaki zamierzamy osiągnąć – i to jeszcze zanim przystąpimy do pracy. Dzięki nawigacji komputerowej jesteśmy w stanie trójwymiarowo zaprojektować przyszłą, idealną pozycję implantu. Jest to zaawansowany program do cyfrowego planowania zabiegu implantologicznego w 3D.

Etapy planowania cyfrowego

 • Najpierw wykonywane jest zdjęcie tomograficzne szczęki lub żuchwy, tak aby móc swobodnie zwizualizować trójwymiarowo anatomię kości.
 • Następnie wykonujemy cyfrowy wycisk wewnątrzustny – przy pomocy skanera optycznego obrazujemy jamę ustną Pacjenta.
 • Uzyskane dane są wysyłane do programu komputerowego, w którym lekarz jest w stanie skutecznie zaplanować przyszłą pozycję implantu.
 • Planowanie cyfrowe uwzględnia wielkość implantu (średnicę, długość, kształt), kość, w której implant będzie umieszczony (jej gęstość, szerokość wyrostka, nachylenie wyrostka), anatomiczne struktury otaczające (nerwy, zatoki, naczynia, zęby sąsiadujące) oraz co jest niezwykle ważne, jesteśmy w stanie uwzględnić przyszłą odbudowę protetyczna. Lekarz jest w stanie znaleźć najbardziej wygodną – idealną pozycję implantu.
 • Po zatwierdzeniu projektu firma w Belgii drukuje z żywicy medycznej szablon chirurgiczny. Dzięki niemu podczas implantacji lekarz wykonuje przygotowanie łoża implantu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Niesłychaną dokładnością używając specjalnych wierteł z tulejami. Sam implant jest również wprowadzony poprzez szablon na odpowiednią głębokość i pod określonym kątem.

Korzyści wynikające z nawigacji komputerowej

 • Lepsze przygotowanie i zaplanowanie zabiegu implantacji.
 • Niesłychana precyzja wprowadzenia implantu w porównaniu do pozycji planowanej.
 • Skrócenie czasu zabiegu, zwłaszcza przy wprowadzaniu większej ilości implantów.
 • Bezpieczeństwo zabiegu.
 • Bardzo dobra stabilizacja implantów.
 • Większa przewidywalność zabiegów.
 • W niektórych przypadkach możliwość uniknięcia dodatkowych zabiegów jak podniesienie zatok, przeszczepy kości, a co za tym idzie mniejszy koszt dla Pacjenta.
 • Zwiększony komfort Pacjenta i możliwość uzyskania lepszej estetyki.