Informujemy, że postępowanie ofertowe nr 4/2017 dotyczące zakupu radiografii cyfrowej XIOS XG Supreme WiFi z sensorem o anatomicznym kształcie wygrała oferta złożona przez firmę MARRODENT Sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej – zwycięska oferta opiewała na kwotę  18.900 PLN brutto.

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu i złożenie oferty.

Poprzedni wpis

Wynik postępowania ofertowego nr 3/2017

Następny wpis

Wynik postępowania ofertowego nr 5/2017