SIMPLANT - NAWIGACJA KOMPUTEROWA

Nawigacja komputerowa to program do cyfrowego planowania zabiegu implantologicznego. W Nawrocki Clinic wykorzystujemy najbardziej zaawansowany i pewny program do planowania cyfrowego 3D - SIMPLANT.

W procesie tym najpierw wykonywane jest zdjęcie tomograficzne - CBCT szczęki lub żuchwy, tak aby móc swobodnie zwizualizować trójwymiarowo anatomię kości. Następnie wykonujemy cyfrowy wycisk wewnątrzustny - przy pomocy skanera optycznego Cerec Omnicam obrazujemy jamę ustną pacjenta. Tak uzyskane dane są wysyłane do programu SIMPLANT, w którym lekarz jest w stanie skutecznie zaplanować przyszłą pozycję implantu.

innowacyjny laser Fotona LightWalker - Nawrocki Clinic

Planowanie cyfrowe uwzględnia wielkość implantu (średnicę, długość, kształt), kość, w której implant będzie umieszczony (jej gęstość, szerokość wyrostka, nachylenie wyrostka), anatomiczne struktury otaczające (nerwy, zatoki, naczynia, zęby sąsiadujące) oraz niesłychanie ważne jesteśmy w stanie uwzględnić przyszłą odbudowę protetyczna. Reasumując lekarz jest w stanie znaleźć najbardziej wygodną - idealną pozycję implantu. Po zatwierdzeniu projektu firma w Belgii drukuje z żywicy medycznej szablon chirurgiczny. Dzięki niemu podczas implantacji lekarz wykonuje przygotowanie łoża implantu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa niesłychaną dokładnością używając specjalnych wierteł z tulejami. Sam implant jest również wprowadzony poprzez szablon na odpowiednią głębokość i pod określonym kątem.

innowacyjny laser Fotona LightWalker - Nawrocki Clinic

Korzyści wynikające z korzystania nawigacji komputerowej SIMPLANT:

  • lepsze przygotowanie i zaplanowanie zabiegu implantacji
  • niesłychana precyzja wprowadzenia implantu w porównaniu do pozycji planowanej
  • skrócenie czasu zabiegu, zwłaszcza przy wprowadzaniu większej ilości implantów
  • bezpieczeństwo zabiegu
  • bardzo dobra stabilizacja implantów
  • większa przewidywalność zabiegów
  • w niektórych przypadkach możliwość uniknięcia dodatkowych zabiegów jak podniesienie zatok, przeszczepy kości - SmartFix, a co za tym idzie mniejszy koszt dla pacjenta
  • zwiększony komfort pacjenta i możliwość uzyskania lepszej estetyki