NAWROCKI CLINIC Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„Wdrożenie w NAWROCKI CLINIC innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się w zakresie zintegrowanej implantologii oraz wykrywania i leczenia obturacyjnego bezdechu sennego.”

Celem projektu jest zakup nowych urządzeń i oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie do oferty Kliniki nowych usług w zakresie szybkiej diagnostyki i skutecznego leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OBS).

Dofinansowanie projektu z UE: 493 361,30 PLN