Pod koniec września w NawrockiClinic odbył się dwudniowy kurs “Nawigacja komputerowa oraz protokoły postępowania cyfrowego w leczeniu implantologicznym”, który dedykowany był wszystkim specjalistom pracującym z systemem Simplant® oraz osobom, które chciałyby rozpocząć taką praktykę.

Kurs w całości prowadzony był przez dr. Michała Nawrockiego, który w swoim gabinecie pracuje na systemie Sironia już od 2013 roku.

Uczestnicy dowiedzieli się podczas szkolenia m. in. o możliwościach CAD/CAM w przypadku całkowitej rekonstrukcji bezzębnej żuchwy lub szczęki, planowaniu szablonów chirurgicznych z wykorzystaniem MYSIMPLANT oraz o kryteriach wyboru protez stałych i ruchomych, a także nauczyli się wykorzystywania CAD/CAM w implantologii i odbudowie natychmiastowej, planowania i projektowania całkowitych odbudów, natychniastowych implantacji i rekonstrukcji w strefie estetycznej, planowania, skanowania i frezowania w systemie CEREC.

Podczas kursu wykonany został na żywo zabieg implantacji z użyciem szablonów chirurgicznych i wykorzystaniem wycisków cyfrowych.

W szkoleniu uczestniczyli Joanna Drozd, Jarosław Wrona, Danuta Wojciechowska, Małgorzata Kowalska, Tomasz Wagner, Dr hab. n. med. Jan Pietruski, Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska i Krzysztof Pomichter.

 

Poprzedni wpis

Czy pojedyncze braki w uzębieniu mogą mieć wpływ na zdrowie pacjenta?

Następny wpis

Kongres Dentsply SironaImplants