Chirurgia stomatologiczna - delikatne i bezbolesne zabiegi

Chirurgia stomatologiczna to dyscyplina, która w nowoczesnej stomatologii ma za cel eliminację ogniska zakażenia, wsparcie i uzupełnienie leczenia zachowawczego lub endodontycznego, rekonstrukcję i regenerację tkanek.

Zależy nam na komforcie naszych Pacjentów, skróceniu czasu gojenia, zachowaniu zdrowych tkanek i późniejszej rekonstrukcji. Dlatego zabiegi przeprowadzamy w sposób delikatny i bezbolesny.

Wykonujemy ekstrakcje zębów zatrzymanych i zębów mądrości, złamanych, pozostawionych części zębów, resekcje i hemisekcje korzeni zębowych. Przeprowadzamy zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą otwartą i zamkniętą. Wykonujemy rekonstrukcje defektów kostnych przy użyciu biomateriałów, przeszczepy kostne oraz przeszczepy tkanek miękkich.

innowacyjny laser Fotona LightWalker - Nawrocki Clinic