2. Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej

W miniony weekend, 24-25 listopada w Krakowie odbył się 2. Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Do Krakowa zaproszeni zostali najwybitniejszych eksperci z Polski oraz z zagranicy, którzy wyznaczają kierunki rozwoju stomatologii laserowej. Podczas Kongresu mogliśmy posłuchać wykładów ekspertów, którzy nie tylko świetnie znają możliwości laserów, ale także potrafią o nich mówić w sposób ciekawy, zrozumiały […]

Zapytanie ofertowe nr 02/2017

  Nasza klinika planuje zakupić nowy laser stomatologiczny FOTONA LightWalker AT o dwóch długościach fal Er:YAG oraz Nd:YAG do zabiegów na tkankach miękkich i twardych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi prowadzonego postępowania, znajdującymi się w załączonym zapytaniu ofertowym nr 2/2017.